Foto av Margareta Nilsson-Lindström

Margareta Nilsson-Lindström

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsområden:

  • Högre utbildning
  • Arbetsmarknad
  • Professioner och professionalisering

Pågående forskning

Jag medverkar i forskningsprojektet ”Kunskapssamhällets bärare” (Carriers of Knowledge Society) om svenska professioners historiska framväxt, nutida samhälleliga betydelse och arbetsvillkor inom ett antal olika verksamhetsfält. Mitt forskningsområde är utbildningsfältet och dess professioner. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och avslutas under 2016/17.

Undervisning

Jag undervisar på grund- och avancerad nivå i allmän sociologi och sociologi med inriktningarna socialpsykologi, organisationssociologi och utbildningssociologi samt är biträdande handledare för doktorand i sociologi med inriktning utbildningsvetenskap.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Margareta Nilsson-Lindström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren