Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a biologist interested in carbon cycling and environmental change in general, and in the role of microbial decomposers in regulating carbon and nutrient cycling in particular.

Currently, I am employed as a Post-Doctoral Researcher at CEC where I study how forest wildfires affect the contribution of soil microbes to biogeochemical cycling and forest recovery.

In 2019 I completed a PhD with a special focus on the role of microbial decomposers in the decomposition of organic matter and the controlling factors of microbial activity. During this time I have specifically developed a method to investigate the microbial contribution to carbon dioxide emissions and to carbon stocks - carbon use efficiency. This method was applied to study microbial contribution to carbon cycling in agriculture and forest soils in temperate and boreal zones, to investigate carbon partitioning by microbes during plant litter decomposition in terrestrial and aquatic environments, and to reveal the effect of heavy metal contamination in microbial functions.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Margarida Soares är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren