Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a PhD student at the division of Construction Management, at the Department for Building and Environmental Technology. The title of my licentiate thesis is "Reversible Architecture - Reuse of timber building parts in circular design". I am currently looking in ways to facilitate circular design strategies by means of generative design.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Byggproduktion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Margherita Lisco är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler