Foto av Margit Wångby Lundh

Margit Wångby Lundh

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Margit Wångby-Lundh forskar kring psykisk ohälsa hos ungdomar, med speciell inriktning mot anpassningsproblem hos tonårsflickor.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Fria nyckelord

  • adolescent girls
  • externalizing problems
  • internalizing problems
  • self-harm

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Margit Wångby Lundh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren