Foto av Margit Wångby Lundh

Margit Wångby Lundh

Universitetslektor

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Margit Wångby Lundh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology