Foto av Margot Edström

Margot Edström

Samordnare

Personlig profil

Forskning

Margot Edström is a visual artist based in Malmö. She teaches in Fine Arts with a specialization in the fields of video and digital media (2d och 3d animation, 3d printing and postproduction).

She graduated from Malmö Art Academy in 1997. Group exhibitions include National Art Gallery, Kuala Lumpur, Galleri Stefan Andersson, Umeå and International Performance festival, Tampere.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konst
  • Bildkonst

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Margot Edström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler
  • VARP

    Stefansdottir, H. S., Sigurðsson, V., Vilmarsson, H. A., Hansson, Ú., Hansdóttir, E. & Edström, M., 2016

    Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete