Inget foto av Mari Bacquin

Mari Bacquin

Universitetslektor

  • FFU-ansvarig, Universitetslektor, Franska
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Akademiforskare vid Kungl. Vitterhetsakademien

Mitt specialområde är fransk filologi och jag intresserar mig primärt för medeltida texter, både ur ett språkligt och ett litterärt och historiskt perspektiv. Efter disputationen 2008 fick jag ett postdokstipendium i lingvistik/språkvetenskap från The Birgit Rausing Language Programme. I slutet av 2011 sökte jag en treårigpostdok-tjänst på Lunds universitet och en femårig akademiforskartjänst i medeltida språk och litteratur, finansierad genom Kungl. Vitterhetsakademien. Jag fick båda och valde att bli akademiforskare knuten till Lunds universitetmed projektet ”Från puckelrygg till prins – transformationen av en medeltida berättelse”. Den här forskningen har resulterat i två monografier och flera internationellt publicerade artiklar. Parallellt med forskningen undervisar jag i franska, språk och litteratur, samt på masterutbildningen i översättning (franska och danska). Vid sidan om den akademiska gärningen är jag verksam som barnboksförfattare.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier
  • Litteraturstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mari Bacquin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler