Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

PhD student in Erasmus Mundas Joint Doctorate in Fetal and Perinatal Medicine (FetalMed-PhD)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik
  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Mari Kinoshita är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren