Foto av Maria Alvarado Kristensson

Maria Alvarado Kristensson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Gruppens mål är att hitta nya proteiner involverade i celldelning och vars aktivitet leder till cancerutveckling. I våra studier använder vi cellinjer, primära celler och tumörmaterial. Vi analyserar celldelningen med hjälp av olika mikroskop och cellmolekylära tekniker. Vårt mål är att fördjupa oss i de intracellulära signalmekanismer som är en del i tumörutvecklingen. SADB Kinaser och gamma-tubuliner: Vår forskning har visat att det signalnätverk som gamma-tubulin–SadB bildar kan ses som ett nytt mål för cancerbehandling. Vi siktar på att utveckla läkemedel som modulerar gamma-tubulin–SadB-aktiviteten och på så sätt hoppas vi kunna ta fram cancerbehandlingar som eliminerar ett brett spektrum av tumörer. Gammatubulin och SadB har en viktig betydelse under normal celldelning och vid tumörutveckling, på så sätt att SadB kontrollerar gammatubulinfunktionen.

Labbet
Vår forskningsenhet finns vid universitetssjukhuset UMAS i Malmö. Avdelningens mål är att bedriva högkvalitativ forskning i en dynamisk och kreativ miljö.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Cellbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Alvarado Kristensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren