Inget foto av MARIA BATUROVA

MARIA BATUROVA

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där MARIA BATUROVA är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap