Foto av Maria Becker Gruvstedt

Maria Becker Gruvstedt

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Musikpedagogik, instrumentaldidaktik och metodik, kulturskola, funktionsvariation, delaktighet och inkludering inom kultur- och musikutbildning

Konstnärligt arbete

Som utbildad musiker och pedagog med valthorn som huvudinstrument arbetade jag åren 1979-1997 som frilansmusiker (Malmö Stadsteater, Malmö Musik och Teater AB, Helsingborgs Stadsteater, symfoniorkestrar, Vadstena akademin, Ystad operan, Musik i Skåne, fria grupper m. fl.) och som lärare i musik- och kulturskola.

Exempel på utvecklingsarbeten med konstnärlig och pedagogisk relevans

-      framtagande av ett steginstrument i valthornsundervisning (1990-1991)

-      utvecklande av fristående universitetskurser inom musik för personer med intellektuella funktionsvarianter (2010, 2011)

-      Brasspedagogiska seminariet i Karlskrona i samarbete med Blekinge Internationella Brassakademi (2004-)

 

Samverkan

I mitt arbete vid musikhögskolan har jag förmånen att samverka på många olika sätt. Inom grundutbildningen för musiklärare tar vi årligen in ett antal gästlärare från yrkesfältet. De bidrar med viktiga aspekter på elevers lärande, undervisning och organisation som är aktuella och angelägna ur dagens perspektiv. I fristående universitetskurser samarbetar jag och musikhögskolan bl.a. med Kulturcentrum Skåne (www.kulturcentrumskane.com), Blekinge Internationella Brassakademi (www.bibacademy.com) och Musikhögskolan Ingesund/Annmari Wangin. I mina nätverk ingår Nordhornped som är en nordisk grupp av hornpedagoger. Näteverket startade 1994 och är fortfarande en viktig källa till kunskapsöverföring och utveckling. Senast träffades gruppen i Gent, Belgien i juli 2019.

Undervisning

Jag anställdes som praktikledare för Instrumental- och ensemblelärarutbildningen 1994-1999 samt var utbildningsledare för samma utbildning åren 1999-2007. Min undervisning vid musikhögskolan i Malmö inom musiklärarutbildning startade i mitten av 80-talet med praktikhandledning, ämnesmetodik och senare allmän instrumentalmetodik. Idag undervisar jag inom områdena utbildningsvetenskaplig kärna och ämnesdidaktik samt med studenthandledning och examination av Självständigt arbete I och II. 

Min pedagogiska kompetens som den kommer till användning inom musiklärarutbildningen har jag hämtat från arbete i olika musikutbildningar på där undervisning skett på olika nivåer. Men också genom olika typer av arbetsuppgifter. Musik, barn, unga och unga vuxna och musikutbildning är det som håller perspektiven samman. De sammanflätar olika nivåer av kunskaper och perspektiv som behövs i en musiklärarutbildning.

Inom alla områden har jag, förutom den kärna av undervisning, administration och organisation som ingått i dessa tjänster, arbetat med utvecklingsfrågor som rör musik- och instrumentallärarens utbildning och arbete. Mina egna studier, olika arbetsfält och skiftande arbetsuppgifter har givit mig kunskap om förutsättningarna för musiklärares arbete, vad som krävs av musiklärarutbildningen och hur den kan organiseras och utvecklas. Jag har täta kontakter med fältet som studenterna utbildas för och följer utvecklingen som den ter sig i samhället idag.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik

Nyckelord

  • Musikpedagogik
  • Instrumentaldidaktik
  • Ämnesmetodik