Foto av Maria Bergendal Arvidsson

Maria Bergendal Arvidsson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag bedriver forskning inom området Child and Family Welfare.

Frågeställningar om föräldraskap, i synnerhet faderskap, och relationer mellan barn och föräldrar har på olika sätt engagerat mig i flera års tid. Jag är främst intresserad av olika former av föräldraskap samt vad som - av såväl föräldrar själva som av olika samhällsaktörer - betraktas som "bra" respektive "bristfälligt" föräldraskap. Även barns erfarenheter och upplevelser är viktiga att fokusera i dessa sammanhang.

Undervisning

Huvudsakligen arbetar jag med undervisning och som handledare och examinator av uppsatser på grund- och avancerad nivå både i Lund och på Campus Helsingborg. Jag är kursföreståndare för kursen Socialt arbete med barn och unga.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Bergendal Arvidsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren