Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research focuses on Huntington´s disease and peripheral disease manifestations, how these affects brain pathology, how these could translate into biomarker possibilities and how these could potentially lead to therapeutic avenues.

The neurodegenerative disease, Huntington’s disease, is caused by a mutation in the gene that codes for the protein huntingtin. Huntingtin is expressed throughout the whole body.

My overarching hypothesis is that effects of mutant huntingtin within peripheral cells and tissue, mirror neuronal pathology and therefore peripheral manifestations can be a tool to model disease. We aim to identify disease related dysfunction in Huntington´s disease in order to find biomarkers of patholgogical processes and new therapeutic strategies.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Medicinska grundvetenskaper
  • Farmakologi och toxikologi
  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Björkqvist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren