Foto av Maria Evertsson

Maria Evertsson

Forskare, biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag jobbar med att utveckla en ny ultraljudsavbildningsmetod: Magnetomotorisk ultraljud, som möjliggör detektion av magnetiska nanopartiklar med ultraljud. Nanopartiklar är för små för att avbildas med konventionellt ultraljud då partiklarna inte kan reflektera ljudet till en detekterbar nivå. Med magnetomotorisk ultraljud förflyttar man istället partiklarna med ett tidsvarierande magnetfält och en rörelse skapas då även i partiklarnas omgivning (t.ex. vävnad) vilken går att detektera med ultraljud. Jag arbetar med att utveckla dataalgoritmer som kan filtrera ut denna magnetomotoriska rörelse från ultraljudsbilderna och överlagra den som en färgkod i ultraljudsbilderna för att visa vart partiklarna finns. Inom det medicinska avbildningsfältet får nanopartiklar en allt större roll som kontrastmedel pga deras lilla storlek möjliggör att de kan passera över biologiska barriärer och ta sig till exempelvis cancertumörer. På så sätt kan man upptäcka sjukdomar i ett tidigare skede i sjukdomsprocessen vilket i sin tur resulterar i en bättre överlevnad för de sjukdomsdrabbade. Ultraljud är den avledningsteknik som är mest använd inom sjukvården idag då den är kostnadseffektiv, portabel, säker och levererar bilder i realtid. Tanken med magnetomotoriskt ultraljud och därmed även min forskning är att på ett lättillgängligt och billigt sätt kunna hitta sjukdomsdrabbade områden i kroppen i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet och på så vis kunna förbättra överlevnaden hos de drabbade.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Teknik och teknologier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Evertsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren