Foto av Maria F Gomez

Maria F Gomez

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Maria F. Gomez disputerade 1998 på en avhandling om reglering av Ca2+-kanaler i glattmuskulatur vid Lunds Universitet. Efter postdoktorala studier i USA, vid University of Vermont, återvände hon till Lund och blev docent i fysiologi 2005.

Hon är numera professor i samma ämne (särskilt kardiovaskulärt; 2013) och koordinator för LUDC (Lund University Diabetes Centre), med några av de bäst karakteriserade kliniska studier av diabetes patienter och ~300 medarbetare som jobbar för bättre diagnos, prevention och behandling av diabetes med visionen att erbjuda precisionsmedicin.

Maria är också koordinator för IMI2 projekt BEAt-DKD (Biomarker Enterprise Attacking Diabetic Kidney Disease).

Diabetes är ett gigantiskt hälsoproblem som beräknas drabba 700 miljoner människor runtom i världen år 2025 och som medför ökad dödlighet och förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom. Både stora och små blodkärl i kroppen drabbas, vilket kan leda till stroke och hjärtinfarkt, samt skador i njurar, fötter och ögonbotten.

Syftet med vår forskning är att öka förståelsen för bakomliggande mekanismer för hjärt-kärlsjukdomar generellt och i synnerhet vid diabetes, samt utforska nya principer för behandling och utveckla nya läkemedel som kan förhindra eller minska hjärt-kärlsjukdom och diabetes komplikationer. Diabetes kan ännu idag inte botas och den dramatiska ökningen av diabetes är en tickande bomb, därför är det särskilt angelägen att hitta nya strategier för att begränsa diabetes relaterade skador.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysiologi
  • Kardiologi
  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria F Gomez är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren