Foto av Maria F Gomez

Maria F Gomez

Professor

Personlig profil

Forskning

Maria F. Gomez disputerade 1998 på en avhandling om reglering av Ca2+-kanaler i glattmuskulatur vid Lunds Universitet. Efter postdoktorala studier i USA, vid University of Vermont, återvände hon till Lund och blev docent i fysiologi 2005.

Hon är numera professor i samma ämne (särskilt kardiovaskulärt; 2013) och koordinator för LUDC (Lund University Diabetes Centre), med några av de bäst karakteriserade kliniska studier av diabetes patienter och ~300 medarbetare som jobbar för bättre diagnos, prevention och behandling av diabetes med visionen att erbjuda precisionsmedicin.

Maria är också koordinator för IMI2 projekt BEAt-DKD (Biomarker Enterprise Attacking Diabetic Kidney Disease).

Diabetes är ett gigantiskt hälsoproblem som beräknas drabba 700 miljoner människor runtom i världen år 2025 och som medför ökad dödlighet och förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom. Både stora och små blodkärl i kroppen drabbas, vilket kan leda till stroke och hjärtinfarkt, samt skador i njurar, fötter och ögonbotten.

Syftet med vår forskning är att öka förståelsen för bakomliggande mekanismer för hjärt-kärlsjukdomar generellt och i synnerhet vid diabetes, samt utforska nya principer för behandling och utveckla nya läkemedel som kan förhindra eller minska hjärt-kärlsjukdom och diabetes komplikationer. Diabetes kan ännu idag inte botas och den dramatiska ökningen av diabetes är en tickande bomb, därför är det särskilt angelägen att hitta nya strategier för att begränsa diabetes relaterade skador.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Fysiologi
 • Kardiologi
 • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria F Gomez är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Precision prognostics for cardiovascular disease in Type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis

  Ahmad, A., Lim, L-L., Morieri, M. L., Tam, C. H-T., Cheng, F., Chikowore, T., Dudenhöffer-Pfeifer, M., Fitipaldi, H., Huang, C., Kanbour, S., Sarkar, S., Koivula, R. W., Motala, A. A., Tye, S. C., Yu, G., Zhang, Y., Provenzano, M., Sherifali, D., de Souza, R. J., Tobias, D. K., & 5 andraGomez, M. F., Ma, R. C. W., Mathioudakis, N., Franks, P. & ADA/EASD PMDI, 2024 jan. 22, I: Communications medicine. 4, 11.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång
 • Machine Learning Models for Prediction of Diabetic Microvascular Complications

  Kanbour, S., Harris, C., Lalani, B., Wolf, R. M., Fitipaldi, H., Gomez, M. F. & Mathioudakis, N., 2024 jan. 8, (E-pub ahead of print) I: Journal of diabetes science and technology.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

 • Second international consensus report on gaps and opportunities for the clinical translation of precision diabetes medicine

  Tobias, D. K., Merino, J., Ahmad, A., Aiken, C., Benham, J. L., Bodhini, D., Clark, A. L., Colclough, K., Corcoy, R., Cromer, S. J., Duan, D., Felton, J. L., Francis, E. C., Gillard, P., Gingras, V., Gaillard, R., Haider, E., Hughes, A., Ikle, J. M., Jacobsen, L. M., & 180 andraKahkoska, A. R., Kettunen, J. L. T., Kreienkamp, R. J., Lim, L-L., Männistö, J. M. E., Massey, R., Mclennan, N-M., Miller, R. G., Morieri, M. L., Most, J., Naylor, R. N., Ozkan, B., Patel, K. A., Pilla, S. J., Prystupa, K., Raghavan, S., Rooney, M. R., Schön, M., Semnani-Azad, Z., Sevilla-Gonzalez, M., Svalastoga, P., Takele, W. W., Tam, C. H-T., Thuesen, A. C. B., Tosur, M., Wallace, A. S., Wang, C. C., Wong, J. J., Yamamoto, J. M., Young, K., Amouyal, C., Andersen, M. K., Bonham, M. P., Chen, M., Cheng, F., Chikowore, T., Chivers, S. C., Clemmensen, C., Dabelea, D., Dawed, A. Y., Deutsch, A. J., Dickens, L. T., DiMeglio, L. A., Dudenhöffer-Pfeifer, M., Evans-Molina, C., Fernández-Balsells, M. M., Fitipaldi, H., Fitzpatrick, S. L., Gitelman, S. E., Goodarzi, M. O., Grieger, J. A., Guasch-Ferré, M., Habibi, N., Hansen, T., Huang, C., Harris-Kawano, A., Ismail, H. M., Hoag, B., Johnson, R. K., Jones, A. G., Koivula, R. W., Leong, A., Leung, G. K. W., Libman, I. M., Liu, K., Long, S. A., Lowe, W. L., Morton, R. W., Motala, A. A., Onengut-Gumuscu, S., Pankow, J. S., Pathirana, M., Pazmino, S., Perez, D., Petrie, J. R., Powe, C. E., Quinteros, A., Jain, R., Ray, D., Ried-Larsen, M., Saeed, Z., Santhakumar, V., Kanbour, S., Sarkar, S., Monaco, G. S. F., Scholtens, D. M., Selvin, E., Sheu, W. H-H., Speake, C., Stanislawski, M. A., Steenackers, N., Steck, A. K., Stefan, N., Støy, J., Taylor, R., Tye, S. C., Ukke, G. G., Urazbayeva, M., Van der Schueren, B., Vatier, C., Wentworth, J. M., Hannah, W., White, S. L., Yu, G., Zhang, Y., Zhou, S. J., Beltrand, J., Polak, M., Aukrust, I., de Franco, E., Flanagan, S. E., Maloney, K. A., McGovern, A., Molnes, J., Nakabuye, M., Njølstad, P. R., Pomares-Millan, H., Provenzano, M., Saint-Martin, C., Zhang, C., Zhu, Y., Auh, S., de Souza, R., Fawcett, A. J., Gruber, C., Mekonnen, E. G., Mixter, E., Sherifali, D., Eckel, R. H., Nolan, J. J., Philipson, L. H., Brown, R. J., Billings, L. K., Boyle, K., Costacou, T., Dennis, J. M., Florez, J. C., Gloyn, A. L., Gomez, M. F., Gottlieb, P. A., Greeley, S. A. W., Griffin, K., Hattersley, A. T., Hirsch, I. B., Hivert, M-F., Hood, K. K., Josefson, J. L., Kwak, S. H., Laffel, L. M., Lim, S. S., Loos, R. J. F., Ma, R. C. W., Mathieu, C., Mathioudakis, N., Meigs, J. B., Misra, S., Mohan, V., Murphy, R., Oram, R., Owen, K. R., Ozanne, S. E., Pearson, E. R., Perng, W., Pollin, T. I., Pop-Busui, R., Pratley, R. E., Redman, L. M., Redondo, M. J., Reynolds, R. M., Semple, R. K., Sherr, J. L., Sims, E. K., Sweeting, A., Tuomi, T., Udler, M. S., Vesco, K. K., Vilsbøll, T., Wagner, R., Rich, S. S. & Franks, P. W., 2023 okt., I: Nature Medicine. 29, 10, s. 2438-2457 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

 • Genetic studies of paired metabolomes reveal enzymatic and transport processes at the interface of plasma and urine

  Schlosser, P., Scherer, N., Grundner-Culemann, F., Monteiro-Martins, S., Haug, S., Steinbrenner, I., Uluvar, B., Wuttke, M., Cheng, Y., Ekici, A. B., Gyimesi, G., Karoly, E. D., Kotsis, F., Mielke, J., Gomez, M. F., Yu, B., Grams, M. E., Coresh, J., Boerwinkle, E., Köttgen, M., & 13 andraKronenberg, F., Meiselbach, H., Mohney, R. P., Akilesh, S., GCKD Investigators, Schmidts, M., Hediger, M. A., Schultheiss, U. T., Eckardt, K-U., Oefner, P. J., Sekula, P., Li, Y. & Köttgen, A., 2023 juni, I: Nature Genetics. 55, 6, s. 995-1008

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång
 • Different roles of protein biomarkers predicting eGFR trajectories in people with chronic kidney disease and diabetes mellitus: a nationwide retrospective cohort study

  Kammer, M., Heinzel, A., Hu, K., Meiselbach, H., Gregorich, M., Busch, M., Duffin, K. L., Gomez, M. F., Eckardt, K-U., Oberbauer, R. & BEAt-DKD Consortium, 2023 mars 29, I: Cardiovascular Diabetology. 22, s. 1-10 74.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Öppen tillgång