Foto av Maria Francisca Archila Bustos

Maria Francisca Archila Bustos

Forskare, Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Maria is a PhD candidate at the Department of Human Geography at Lund University. She holds a Master of Science in Human Geography from the same institution. Her research interests include GIS, spatial analysis, remote sensing and population studies. She has worked as a Lecturer in GIS at Lund University since 2015. She has also been involved in various research projects involving the intersection of remote sensing and the social sciences including the application of remotely sensed data such as MODIS, Landsat, UAV, and DMSP-OLS nighttime lights to studies in agriculture and development, migration and population, and disaster management.

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Social och ekonomisk geografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Francisca Archila Bustos är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren