Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min doktorsavhandling analyserar jag hur den EU-rättsliga principen om förbud mot rättsmissbruk fungerar i Sverige. Principen framstår som svår att tillämpa i Sverige på grund av rättskulturella skäl. Jag granskar särskilt det skatterättsliga området eftersom principen har stor relevans där. Ämnet är aktuellt på grund av EU:s och OECD:s ansträngningar att förhindra skatteflykt och annat skatteundandragande i medlemsländerna.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Nyckelord

  • Juridik
  • Skatterätt
  • EU-rätt
  • Skatteflykt

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Fritz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren