Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Giuseppina Limongelli är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Computer Science