Foto av Maria H Nilsson

Maria H Nilsson

Senior Lecturer, rehabilitation in neurodegenerative diseases, Docent (fysioterapi), Universitetslektor, fysioterapeut

Personlig profil

Forskning

Maria H Nilsson är docent (sjukgymnastik) och universitetslektor i hälsovetenskap, inriktning rehabilitering vid neurodegenerativa sjukdomar. Lektoratet är en förenad anställning och hon tjänstgör 30 % på VE minnessjukdomar, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

 

Forskning

Nilssons forskning involverar personer med neurodegenerativa sjukdomar, dvs. personer med kognitiv sjukdom (demens), lindrig kognitiv störning och/eller Parkinsons sjukdom. Forskningen fokuserar främst på gång, balans (inklusive fall och rädsla för att falla), fysisk aktivitet, mobilitet och så kallad ”dual tasking” där man studerar kognitiv motorisk interferens.

 

Nilsson MH är PI för två longitudinella projekt:

  • Motor-ACT (VR, 2017-01541; 2021-00905): Motoriska aspekter och aktiviteter i relation till kognitiv störning och patologiska förändringar i hjärnan.
  • HHPD: Boende och hälsa hos personer med Parkinsons sjukdom.

Nilsson MH har även huvudansvaret för projektet Cog-Com (kognitiv screening i kommunen) som är ett resultat av vårt tematiska samverkansinitiativ: Early diagnostics and prognostics of Alzheimer’s disease: approaches in municipality, primary health care, specialized care and industry (EDAP), LU.    

Hon är också en av många PIs i det strategiska forskningsområdet (SFO) MultiPark (Multidisciplinary research focused on Parkinson’s disease, LU).

 

Ledarskapsmeriter, exempel.

Nilsson MH är koordinator för det tematiska samverkansinitiativet EDAP, LU (2022-pågående). Hon är styrelsemedlem i Vårdföreningen Movement Disorders (VfMD, 2009-pågående) och styrgruppsmedlem i både Svenska Parkinsonakademien (SPA, 2015-pågående) och Huntington centre (2017-pågående), Region Skåne/ LU. Utöver det har hon har varit medlem i MultiParks styrgrupp (2015-2021).

Nilsson MH har varit enhetschef (deltid, 2017-2022) för Minneshälsan mottagning (VE minnessjukdomar) som är en multidisciplinär enhet.

Nilsson MH har nominerats och deltagit i ett 2-årigt akademiskt ledarskapsprogram: Academic Traineeship (2009-2011), LU. Hon har gått flera olika ledarskapskurser såsom Arbetsmiljö, “Wall-breaker” och Utvecklande ledarskap. 

 

Kliniska och evidensbaserade riktlinjer

Nilsson MH har både Europeiska och nationella erfarenheter av att aktivt arbeta med/leda utvecklandet av kliniska evidensbaserade (GRADE) riktlinjer: European Physiotherapy Guideline for Parkinson’s disease (2014); nationella professionsriktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom (2018; projektledare), och Socialstyrelsens riktlinjer för Parkinsons sjukdom (2022; medlem i projektledningsgruppen).

 

Pedagogiska meriter, exempel.

Nilsson MH har varit kursledare på flera olika nivåer (BSc, MSc och PhD) och för såväl multi- som transdisciplinära kurser. Erfarenheter som kursledare inkluderar även helt nätbaserade kurser och uppdragsutbildning. Hon har lång erfarenhet vad gäller katedrala föreläsningar, studiegrupper, PBL och praktisk färdighetsträning.

Erfarenheter som examinator innefattar flera nivåer (BSc, MSc och PhD) och olika examinationsformer såsom skriftliga examinationer, Objective Structured Clinical Examinations (OSCE) och Triple Jump Examinations. Nilsson MH har även varit studiekoordinator för CASE graduate school (januari 2016-juni 2017, PhD och postdocs), LU.

 

Thesis (PhD): november, 2009
Nilssons avhandling fick (2010) Elsa och Inge Anderssons pris för “bästa avhandling inom Parkinsons sjukdom. Samma år fick hon en hedersmedalj av svenska Parkinsonförbundet.

Nilsson, Maria (2009). Balance performance in people with Parkinson’s disease. Effects of subthalamic Deep Brain Stimulation. Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2009:102

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria H Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren