Foto av Maria Hansson

Maria Hansson

Universitetslektor, Docent, Docent

Personlig profil

Forskning

Information om mina intressen och min forskning finns på den engelska versionen av denna sidan.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Biokemi och molekylärbiologi
 • Farmakologi och toxikologi
 • Evolutionsbiologi
 • Ekologi
 • Genetik
 • Utvecklingsbiologi
 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
 • Miljövetenskap
 • Tvärvetenskapliga studier
 • Oceanografi, hydrologi, vattenresurser

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren