Foto av Maria Hedlund

Maria Hedlund

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Främsta forsknings- och undervisningsområden

  • Politisk teori
  • Policyprocesser
  • Kritisk förvaltningsforskning

Pågående forskning och undervisning

En av demokratins utmaningar är det klassiska dilemmat mellan demokrati och expertstyre. I min forskning intresserar jag mig för hur expertkunskap används i politiskt beslutsfattande och vilka konsekvenser det får för demokratin. Detta är också kärnan i min undervisning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Hedlund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren