Foto av Maria Hilling

Maria Hilling

Universitetslektor, Docent

Filter
Medlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie

Sökresultat

  • Skattenytt (Tidskrift)

    Maria Hilling (associerad redaktör)

    20092010

    Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteMedlem i redaktion för tidskrift/publikationsserie