Personlig profil

Forskning

My research interests mainly focus on invertebrates and environmental changes, that is, how environmental changes affect invertebrate communities and how invertebrates affect their environment.Currently I am working for SOILCLIM, a research project on managing soil biodiversity and ecosystem services in agroecosystems across Europe under climate change.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturvetenskap
  • Ekologi

Fria nyckelord

  • Insekter
  • spridning
  • succession

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Ingimarsdottir är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren