Foto av Maria Johansson

Maria Johansson

knuten till universitetet, Med. Lic

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar deltid som universitetsadjunkt i Sjuksköterskeprogrammet med utbildning inom områdena omvårdnad, vård av äldre, hälsa och pedagogik. Min bakgrund är som sjuksköterska och huvudsakligen inom äldres vård men även med erfarenhet från ortopedisk vårdavdelning och primärvård.

Förutom lärarutbildning har jag en Filosofie magisterexamen med pedagogik som huvudämne. 

Sedan 2013 är jag doktorand på deltid i projektet "Aktivt och hälsosamt åldrande för personer med utvecklingsstörning - ur ledares och personals perspektiv".

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Omvårdnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler