Foto av Maria Löfgren Martinsson

Maria Löfgren Martinsson

Universitetslektor

  • Telefon+46462228733
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Huvudsakligt område för forskning och utbildning:

  • Relationen mellan högre utbildning och arbetsliv
  • Akademikers anställningsbarhet
  • Professionalisering
  • Personal- och arbetslivsfrågor/Human resource development
  • Organisation, ledarskap och lärande


Jag är arbetslivspedagog och driver program i personal- och arbetslivsfrågor och forskar kring relationen mellan högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Löfgren Martinsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler