Foto av MARIA LANDQVIST WALDÖ

MARIA LANDQVIST WALDÖ

Knuten till universitetet, Med dr

Personlig profil

Forskning

Frontotemporal dementia (FTD) constitutes a spectrum of neurodegenerative disorders associated with degeneration of, predominantly, the frontal and temporal lobes. Prominent symptoms include personality and behavioral changes as well as language disturbances. The clinical heterogeneity is evident, and early diagnosis is a challenge. Frontotemporal lobar degeneration (FTLD) is the neuropathologic umbrella term for these genetically and neuropathologically heterogeneous disorders, which as a group constitute a common cause of dementia, particularly in younger individuals. 

My main research goals are to study underlying factors, symptom development, clinicopathological correlation, morphological and molecular substrate in different neurocognitive disorders, with special focus on FTD, in order to improve clinical diagnostics as well as define heredity and clinical profiles in need of specific care and treatment.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi
  • Psykiatri
  • Geriatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där MARIA LANDQVIST WALDÖ är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren