Foto av Maria Moskovko

Maria Moskovko

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap
  • Studier av offentlig förvaltning
  • Företagsekonomi

Fria nyckelord

  • Forskningspolitik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Moskovko är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren