Foto av Maria Mossberg

Maria Mossberg

Knuten till universitetet, PhD, MD

Personlig profil

Forskning

Maria Mossberg är barnläkare med fokus på barninfektioner. Hennes forskningsområden är Kawaskis sjukdom, Covid-associerad hyperinflammation, barninfektioner, global barnhälsa och E-hälsa.

Pågående projekt:

  • Kawasaki Disease Coronary Artery Aneurysm Prevention trial (KD-CAAP) är en internationell multicenterstudie där Maria Mossberg och Robin Kahn är nationella koordinatorer samtidigt som de sitter med i den internationella ledningsgruppen. I studien randomiseras barn med Kawasakis sjukdom (KD) till olika behandlingsstrategier med syfte att optimera behandlingen. Studien bedrivs på 6 sjukhus i Sverige (SUS Malmö, SUS Lund, Sahlgrenska, Karolinska Huddinge, Karolinska Solna samt Sachska barnsjukhuset). Studien startade i Sverige dec 2021 och förväntas pågå i 2 år.
  • Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C) är ett Covid-19-associerat hyperinflammatoriskt tillstånd som drabbar barn 2-8 veckor efter den akuta Covidinfektionen. Vi studerar demografin, bakgrundsorsaker, sjukdomsbilden, behandlingen och tittar på långtidskonsekvenser relaterat till den kliniska sjukdomsbilden och behandlingen.
  • Tillämpade e-hälsoinnovationer, artificiell intelligens, maskininlärning, IOT-ekosystem inom hälso- och sjukvården har alla potential att påverka hur hälso- och sjukvård kommer att utföras i framtiden.
  • DocuMed, en app för medicinsk informationshantering och akuta vårdplaner i mobiltelefoner och plattor (any device). Syftet med projektet DocuMed är att göra vården säkrare och att underlätta för sjukvårdspersonal att få snabb, intuitiv och säker tillgång till medicinska vårdplaner och dokument samt möjlighet att på ett säkert och samtidigt enkelt och snabbt sätt dela dokument med varandra inom professionen med hjälp av en digital lösning med global skalbarhet. DocuMed är anpassad för att användas i hög- såväl som låg- och medelinkomstländer för att sjukvårdspersonal vid varje givet tillfälle skall kunna ha tillgång till uppdaterade behandlingsdokument momentant och att uppdateringarna skall kunna göras effektivt på ett säkert sätt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Fria nyckelord

  • Barninfektioner
  • Global barnhälsa
  • Migration och hälsa
  • Kawasaki sjukdom

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Mossberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren