Maria Nilsson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Post-kolonial teori, genusvetenskap och sociokulturell historia är aktuella ämnen som även influerar det arkeologiska forskningsfältet. Inom egyptologin söker man svar på hur människan såg på sig själv genom att analysera reliefer, skulpturer och litteratur. Men dessa medier representerar den urbana eliten och utesluter därför samhällets mångfald, liksom landsbygden, vilket leder till limiterade resultat. Som ett svar på den rådande subjektiviteten ämnar detta treåriga projekt att utforska vanliga människors sociokulturella biografier genom att tolka och avkoda bildskrift bevarad i världens största antika stenbrott: industrisamhället ”Kheny” (dagens Gebel el-Silsila).

Materialet omfattar 10,000 bilder som ristats in i stenbrottets klippväggar – här samlingsbenämnda som ’stenbrottskonst’ – daterade från det Gamla Riket till den romerska perioden (således en ca 2000-årig period), när stenbrottet var aktivt. Projektets huvudsyften är att 1) bedöma konstens sociokulturella och kommunicerande roll; 2) urskilja sociala system och processer – människans identiteter och dagliga liv; 3) digitalt dokumentera unika och utsatta bildpaneler för långsiktigt bevarande och distribution.

Kheny ses här som en landskapstavla som förmedlar människornas livsuppfattning, men vem skapade konsten, hur och för vem? Hur förändras konsten över tid och rum; hur speglar det samhället? Vilken inverkan hade landskapet på konsten, och konsten på dess betraktare? För att svara på dessa frågor anpassar projektet innovativt socialsemiotik (hur människor kommunicerar i olika sociala situationer) genom att omarbeta det från språk- till konstdriven forskning. Resultatet blir en visuell biografi om Kheny med multigenerationell kommunikation: en idealisk matris för den större forntida befolkningen. Arbetet förväntas ha internationell relevans inom arkeologi och egyptologi, och ge nya antropologiska insikter i konstproduktion som kan tillämpas på alla samhällen bevarade med visuella kommunikationssystem.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Antikvetenskap
 • Arkeologi

Fria nyckelord

 • archaeology
 • egyptology
 • ancient history
 • ancient graffiti
 • fieldwork
 • gebel el silsila
 • epigraphy
 • rock art
 • prehistory
 • excavation
 • ancient quarries
 • academic work
 • action research
 • graffiti

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren
 • Animals of Ancient Kheny: The Rupestrian Collection

  Nilsson, M., Ward, J. & Wyatt, J., 2023 okt., Animals in Religion, Economy and Daily Life of Ancient Egypt and beyond. Pirelli, R., Pubblico, M. D. & Ikram, S. (red.). Naples: Unior Press, s. 271–290 20 s. (Studi Africanistici - Serie Egittologica ; vol. 4).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

  Öppen tillgång
 • Greek Inscriptions on the East Bank

  Nilsson, M., Ward, J. & Almásy, A., 2023 maj 24, Leiden: Brill. 356 s. (The Swedish Expedition to Gebel el-Silsila)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskningPeer review

  Öppen tillgång
 • A Baroque Period: Gebel el-Silsila at the End of the 18th Dynasty

  Billing, N., Martinez, P., Nilsson, M. & Ward, J., 2023, ICE XII: Proceedings of the Twelfth International Congress of Egyptologists, 3rd - 8th November 2019, Cairo. el-Aguizy, O. & Kasparian, B. (red.). Cairo: IFAO, s. 365-372 8 s. (Bibliothèque générale (BiGen); nr. 71).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

 • Quarryscape Epigraphy: Feet and Sandals as Private Attestations at Gebel el-Silsila – Shatt el-Rigal

  Nilsson, M. & Ward, J., 2023, Rock inscriptions and graffiti from Ancient Egypt: A companion to Secondary Epigraphy. Ragazzoli, C., Hassan, K. & Salvador, C. (red.). Cairo: IFAO, s. 137–170 (Bibliothèque d'étude ; vol. 182)(IF; vol. 1266).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

 • A decade of loving Kheny: Ten year Anniversary of the Gebel el-Silsila Project

  Nilsson, M. & Ward, J., 2022 jan., Ancient Egypt Magazine, 22:3, 129, s. 16-23 8 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressPopulärvetenskap