Maria Persson

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Mina primära forskningsområden är international handel och ekonomisk integration. Samarbetar dessutom med biologer och ekologer i forskningsprojekt kring föryngring av lövskog.

Exempel på konkreta pågående forskningsprojekt:

1. Hur mycket mer handlar Danmark och Sverige med varandra pga Öresundsbron? (samarbete med Christian Soegaard på University of Warwick och Anna Welander Tärneberg på Centrum för Ekonomisk Demografi)

2. Hur påverkar utformningen av EU:s handelspolitik de fattigaste ländernas export?

3. Kan man öka handeln över gränser genom att minska gränsbyråkratin? En kausal studie av effekten av "One Stop Border Posts" i Kenya (samarbete med Kevin Svensson)

4. Hur påverkas tillväxten och överlevnaden hos biologiskt värdefull ekskog av bete och konkurrens? (samarbete med Anna Monrad Jensen på Linnéuniversitetet, samt Magnus Löf och Annika Felton på SLU)

Undervisning

Jag undervisar i ekonomisk integration på kandidat- och masternivå. Är dessutom handledare för ett stort antal kandidat- och masteruppsatser.  

Har tidigare även undervisat i internationell ekonomi (A-nivå) samt handelsteori på masternivån.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Fria nyckelord

  • International Economics
  • Trade
  • Economic integration
  • Trade policy
  • Forestry
  • Biodiversity

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Persson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren