Personlig profil

Forskning

Research topics: Structural, mechanical, and chemical characterization of soft biological and biomedical tissues - relation mechanical stimuli-microstructure in tendons, articular cartilage and meniscus; - embryonic bone formation: growth plates and soft tissue-bone interfaces; - pathological heterotopic calcifications in soft tissues.

In particular: The aim of my research is to use phase contrast enhanced synchrotron X-ray tomography to answer some still open questions regarding Achilles tendon structure and tendon structural response to mechanical load during healing. Furthermore, I use high-resolution characterization techniques to investigate structural and mechanical changes in articular cartilage and meniscus associated with osteoarthritis progression. Other research topics that I currently working on range from embryonic bone formation in relation to mechanical stimuli to tissue mineralization and pathological calcification in soft tissues. 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mkfvJ9QAAAAJ

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinteknik
  • Naturvetenskap
  • Medicinsk bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Pierantoni är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren