Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Pierantoni är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Material Science

Medicine and Dentistry