Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Psykiatri

Nyckelord

  • barn- och ungdomspsykiatri
  • ätstörningar
  • autism
  • ADHD

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Råstam Bergström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren