Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Ph.D. in Communication (Pompeu Fabra University, Spain), BA in Advertising and Public Relations (San Jorge University, Spain and Haute École Louvain en Hainaut, Belgium), MA in Communication and Socio-Cultural Issues (Rey Juan Carlos University, Spain), MA in Translation (Menéndez Pelayo University, Spain), and BA in Graphic Design (Aragon Design School, Spain).

I am a communications specialist with 20 years of experience in roles ranging from journalism and hands-on communication materials production to strategy and advisory work for European lobbies and corporate businesses. I have also worked as a translator from English and French into Spanish. In each of these capacities, my overarching goal has always been to craft compelling narratives that resonate with target audiences. By fostering inspiration, enhancing comprehension, and bringing about shifts in attitudes, my aim has consistently been to contribute to a better world through effective research and storytelling.

At Lund University, I have done research on how Strategic Communication is globally taught, and I am a teacher at the MA and BA levels for subjects such as Brand Communication, Communication Design in Digital Landscapes, Applied Visual Communication, Public Affairs, Critical Animal Studies, Intercultural Communication, Media and Diversity, Crisis Communication, Communication in Organizations and Project Leading in Digital Media. I am also a thesis supervisor and examiner.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kommunikationsvetenskap
 • Medievetenskap
 • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Ruiz är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren