Foto av Maria Söderberg

Maria Söderberg

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade vid Lunds universitet år 2014. Min avhandling handlar om vad som händer när äldre personer överväger en flytt till ett särskilt boende och hur de äldre, deras närstående och biståndshandläggare upplever och beskriver denna process. Detta forskningsintresse har vidareutvecklats. Under en tid som universitetslektor vid Göteborgs universitet hade jag möjlighet att studera hur sjuksköterskor hanterar processen när äldre personer överväger en flytt till ett särskilt boende i samband med en sjukhusvistelse. Som postdoktor vid Linnéuniversitetet belyste jag sedan hur hemtjänstpersonal hanterar denna process. Under senare tid har jag medverkat i forskning om multi-professionella team och deras möjligheter att bidra till en mer sammanhållen vård och omsorg för multisjuka äldre. I ett annat projekt har jag också studerat hur äldre personer med äldreomsorg upplever och hanterar sin vardag.

Undervisning

Jag undervisar och handleder på olika kurser och nivåer på Socialhögskolan, huvudsakligen på Campus Helsingborg.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Söderberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren