Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Sandsten är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Computer Science

Mathematics