Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I min avhandling Ambivalent Friendship. Anglican Conflict Handling and Education for Peace in Jerusalem 1920-1948 (Lund 2005) fokuserar jag en religiös aktör i det civila samhället under en konfliktfylld tid. Judiska, muslimska och kristna barn studerade tillsammans i anglikanska missionsskolor under den brittiska mandattiden i Palestina. Det anglikanska utbildningsprojektet var en del av den Anglikanska kyrkans försök att främja konfliktomvandling och fredsbyggande i Palestina. Avhandlingen analyserar värderingarna och de praktiska målen bakom dessa utbildningsförsök.
En av studenterna var den unge Edward W. Said. I avhandlingen används hans teoribildning kring ”Orientalism” för att kritiskt utvärdera de generella diskurserna inom den Anglikanska kyrkan samt de specifika aktiviteterna i de anglikanska skolorna. Boken handlar även om Saids egen lärandemiljö, den första grundstenen i hans personliga och vetenskapliga utveckling. Var de anglikanska skolorna endast ett instrument för brittisk imperialism eller erbjöd de även något annat i denna specifika mångkulturella miljö?
Två tolkningslinjer används: den ena fokuserar på de anglikanska diskurserna och aktiviteterna som en del av västerländsk orientalism i vilken den brittiska religiösa och politiska överlägsenheten ses som självklar; den andra tar de anglikanska försöken att vara en tredje part som värnar om fred och interreligiös dialog i det civila samhället på allvar.

Forskning

Född 1969 i Horred. 1989-1998: universitetsstudier i historia, statsvetenskap, religionshistoria, internationella relationer, franska och hebreiska vid Lunds universitet, l’Université Catholique d’Angers, Frankrike, and Hebrew University of Jerusalem, Israel. 1999-2005: forskarstudier i historia vid Lunds universitet. 2005: fil.dr. i historia. Min avhandling Ambivalent Friendship. Anglican Conflict Handling and Education for Peace in Jerusalem 1920-1948 (Lunds universitet, 2005) handlar om fredsutbildning i mångkulturella anglikanska skolor i Jerusalem under den brittiska mandatstiden. Min huvudhandledare var Eva Österberg och min biträdande handledare Sasson Sofer, Hebrew University, Jerusalem. 2005-2007: studievägledare vid Historiska institutionen i Lund och handledare åt studentmentorer inom ramen för SI-programmet. 2008-2014: forskarassistent med finansiering av VR för projektet Alma och Armeniernaen svensk missionärskvinna i det civila samhället under konflikt. Projektet handlade om vittnesberättelser, humanitarianism och det Armeniska folkmordet 1915 med ett genusperspektiv. 2007/2008 och 2010/2011: föräldraledig på heltid. Sedan 2015: biträdande studierektor inom Nationella forskarskolan i historiska studier och universitetslektor i freds- och konfliktvetenskap, Lunds universitet. 2018: affilierad forskare vid Centrum för Mellanösternstudier.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Småberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren