Foto av Maria Stanfors

Maria Stanfors

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar ekonomisk demografi och ekonomisk historia. Jag studerar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, arbetsdelning i familjen, olika aspekter av familjebildning och familjedynamik liksom samband mellan position på arbetsmarknaden och familj. Jag driver parallella projekt som handlar om könsskillnader i arbetsmarknadsutfall förr och nu (med fokus på löner, karriär och fackligt medlemskap ); kön och tidsanvändning; familjebildning och familjedynamik bland utbildnings- och yrkesgrupper; samt betydelsen av partnerval för inkomstskillnader och hälsa. Jag är särskilt intresserad av hur omsorgsansvar kombineras med betalt arbete under olika livsfaser - något som är särskilt viktigt i och med en åldrande befolkning.
I mina forskningsprojekt adresserar jag dagsaktuella frågor i moderna kontexter (Sverige, EU och USA) och använder storskaliga undersökningar (t ex SHARE, LNU, SILC, NSFG) och svenska registerdata. I mina historiska projekt arbetar jag med data från SEDD (Scanian Economic and Demographic Database) samt data som jag under årens lopp har sammanställt i den s k HILMA-databasen som innehåller demografiska och socioekonomiska 
uppgifter på individnivå för en mängd olika industrier och för bankväsendet i Sverige under perioden 1890-1940.

Undervisning

Jag undervisar framför allt på kurser på avancerad nivå, t ex Human Capital in a Historical Perspective
samt
Marriage and Fertility. Min undervisning på grundnivå är för närvarande en kurs för internationella
studenter, Work and family: Scandinavia in International Perspective.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

 • Economics and business
 • Economic Demography
 • Economic History
 • Gender

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Stanfors är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren