Foto av Maria Stanfors

Maria Stanfors

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina forskningsintressen omfattar ekonomisk demografi och ekonomisk historia. Jag studerar
kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, arbetsdelning i familjen, olika aspekter av familjebildning och familjedynamik liksom samband mellan position på arbetsmarknaden och familj. Jag driver parallella
projekt som handlar om könsskillnader i arbetsmarknadsutfall förr och nu (med fokus på löner, karriär och fackligt medlemskap ); kön och tidsanvändning; familjebildning (särskilt fertilitet) och familjedynamik bland utbildnings- och yrkesgrupper; preventivmedelsanvändning; samt betydelsen av partnerval för inkomstskillnader. Jag är särskilt intresserad av hur omsorgsansvar kombineras med betalt arbete under olika livsfaser - något som är särskilt viktigt i och med en åldrande befolkning.

I mina forskningsprojekt adresserar jag dagsaktuella frågor i moderna kontexter (Sverige, EU och USA) och använder storskaliga undersökningar (t ex SHARE, LNU, SILC, NSFG) och svenska registerdata. I mina historiska projekt arbetar jag med data från SEDD (Scanian Economic and Demographic Database) samt data som jag under årens lopp har sammanställt i den s k HILMA-databasen som innehåller demografiska och socioekonomiska
uppgifter på individnivå för en mängd olika industrier och för bankväsendet i Sverige under perioden 1890-1940.

Undervisning

Jag undervisar framför allt på kurser på avancerad nivå, t ex Human Capital in a Historical Perspective
samt
Marriage and Fertility. Min undervisning på grundnivå är för närvarande en kurs för internationella
studenter, Work and family: Scandinavia in International Perspective.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

  • Economics and business
  • Economic Demography
  • Economic History
  • Gender

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Stanfors är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren