Inget foto av Maria Svensson

Maria Svensson

Doktorand, knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt intresseområde är barn som växer upp i familjer där det förekommer missbruk, psykisk ohälsa och/eller våld. Ibland benämner man den här gruppen, barn som anhöriga.

I mitt avhandlingsarbete kommer jag att närmare studera en specifik insats som många kommuner erbjuder barn och ungdomar som är anhöriga till föräldrar med svårigheter, nämligen stödgrupper. Rekrytering av barn till grupperna är sedan tidigare ett identifierat problem. Därför är jag intresserad av att undersöka vilka barn det är som kommer till stödgrupperna och hur deras vägar dit ser ut. Jag är också intresserad av att försöka förstå vilka föreställningar som finns om barn som anhöriga och hur dessa föreställningar påverkar utformningen av stödgruppsverksamheten.   

Yrkesarbete

Jag har arbetat som socionom, både inom skola och socialtjänst, sedan 2003 och har en master i socialt arbete från 2018. Jag är doktorand inom ramen för Forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten, vilket innebär att jag arbetar på ett socialkotor på deltid och bedriver doktorandstudier på deltid. 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • barn som anhöriga
  • prevention

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Svensson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler