Foto av Maria Svensson Coelho

Maria Svensson Coelho

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är en del av ett team som leds av Charlie Cornwallis där vi försöker förstå mekanismerna bakom övergången från en- till flercellighet. Vi använder volvocingrönalgen Chlamydomonas reinhardtii och dess släktingar som vårt studiesystem. C. reinhardtii, en encellig fotosyntetiserande protist, är den enklare systern till mer komplexa volvocinalger. Gonium spp. bildar till exempel kolonier av odifferentierade celler medan Volvox spp. uppvisar celldifferentiering. Intressant nog har Chlamydomonas, trots att den är encellig, visat förmågan att bilda kolonier i laboratoriet. Med ett experimentellt tillvägagångssätt, där vi inducerar kolonibildning i Chlamydomonas, hoppas vi kunna identifiera genomregioner som är inblandade i övergången. Dessutom genomför vi kontinuerligt fältprovtagning för en bättre förståelse för volvocinalgers ekologi. Slutligen är evolutionära förhållanden mellan en- och flercelliga taxa i denna grupp långt ifrån lösta; därför kretsar en stor del av mitt arbete kring rekonstruktionen av fylogenier av volvocinalgerna.

Jag började arbeta med grönalger vid Lunds universitet 2017. Innan dess fokuserade min forskning kring fågelmalaria. Jag har till exempel undersökt hur samhällsdynamiken i fågelmalariasystemet varierar geografiskt, hur fylogeografisk struktur i värden relaterar till deras malariaparasiter, och vilka värd- och ekologiska faktorer som påverkar värdspecificiteten hos parasiter.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Svensson Coelho är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren