Inget foto av Maria Värendh

Maria Värendh

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Värendh är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Fysik och astronomi