Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mer information om min forskning och mina intressen ligger på den engelska versionen av den här sidan

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Ekologi

Fria nyckelord

  • bevarande biologi
  • biodiveristet
  • populationsekologi
  • landskapsekologi
  • länken mellan forskning och implementering i samhället

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria von Post är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren