Personlig profil

Forskning

Min nuvarande forskning handlar om våld mot kvinnor i nära relationer, med utgångspunkt från den så kallade Nordiska Paradoxen: trots att Sverige rankas som ett av världens mest jämställda länder är enkätrapporterade nivåer av våld i nära relationer här bland de högsta i EU (FRA 2014). Därutöver jobbar jag med intersektionell kvantitativ analys av ojämlikheter i hälsa.

Jag forskar även på alternativa kunskapsanspråk om kopparspiral och HPV-vaccin, såsom de framkommer och diskuteras i svenska sociala medier. 

Under 2019/20 deltar jag vidare i ett Pufendorfprojekt om antibiotikaresistens. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  • Genusstudier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Maria Wemrell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren