Foto av Marianna Smaragdi

Marianna Smaragdi

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt intresse inom forskning rör sig främst kring bruket av metaforer i grekiska sångtexter. I min avhandling Fire, Poison and Black Tears. Metaphors of Emotion in Rebétiko från 2012 skrev jag om metaforer för känslouttryck i den grekiska musikgenren rebétiko. Jag har även arbetat med metaforer för känslouttryck i Kavafis poesi, samt metaforiska uttryck som hänvisar till antiken i grekiska rebétikotexter.

Ett annat intresseområde är översättning av svensk litteratur till grekiska, och jag arbetar för närvarande med utformandet av ett projekt om litterär förmedling mellan Sverige, Spanien och Grekland i samarbete med min kollega i spanska, Ingela Johansson. In detta projekt undersöker vi bl.a. vilken svensk litteratur som översätts till grekiska och spanska samt skillnader i receptionen mellan mottagarländerna.

Ett ytterligare pågående samarbetsprojekt syftar till att undersöka protestsånger från två språkområden, det grekiska och det spanska, och receptionen av dem, framför allt i Sverige men också i respektive länder, d v s receptionen av grekiskspråkiga protestsånger i Spanien och Latinamerika och av spanskspråkiga i Grekland och Cypern. Vi vill undersöka texterna i protestsångerna med fokus på metaforiken.

Undervisning

Jag undervisar på alla nivåer inom nygrekiska, från nybörjarkurs till masternivå, där kurser i grekisk språkkunskap, litteratur och historia ingår. Från nybörjar- till forsättningsnivå har vi kurser även på distans, där jag undervisar främst på nybörjarnivå och där föreläsningarna sker genom interaktiva e-möten. Jag lägger i min undervisning stor vikt vid de kontrastiva momenten mellan grekiska och svenska, samt vid språkfärdighet och uttalsträning. Jag handleder också examensarbeten på kandidat- och masterkurserna. Jag undervisar också på en kursen Regionernas Europa - Medelhavsländerna i fokus inom Europastudier.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språkstudier

Fria nyckelord

  • nygrekiska
  • metaforer
  • sångtexter
  • översättning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marianna Smaragdi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler