Inget foto av Marianne Alanko Blomé

Marianne Alanko Blomé

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marianne Alanko Blomé är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Social Sciences