Foto av Marianne Gullberg

Marianne Gullberg

Professor, Kallad, Föreståndare Lunds universitets Humanistlaboratorium

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar kring vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur inlärare och flerspråkiga talare bearbetar språk i realtid, samt produktion och perception av gester i språkinlärning. Jag använder en rad metoder, allt från tal- och gestanalys till neurokognitiva tekniker. Jag har ett Wallenberg Scholar-anslag, Embodied bilingualism, ägnat åt dessa frågor. Jag leder också forskningsplattformen Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching (LAMINATE) med J. Granfeldt.

Jag var tidigare verksam vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nederländerna, där jag ledde gruppen The Dynamics of Multilingual Processing (med P. Indefrey, och också grundade the Nijmegen Gesture Centre (med A. Özyürek), det första centret i sitt slag.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marianne Gullberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren