Foto av Marianne Holmgren

Marianne Holmgren

Dr Med Vet, Forskare, Biträdande

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Marianne Holmgren tog sin sjuksköterskeexamen 2004 och specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska 2011. Hon har arbetat på såväl onkologisk klinik som inom kommunal hemsjukvård, primärvård och Barn-och ungdomshabilitering. I sin magisteruppsats skrev hon om distriktssköterskans bemötande av personer med funktionsnedsättning och de kommunikationssvårigheter som uppkom dem emellan vid möten inom Primärvården. Både professionella och personliga erfarenheter av funktionsnedsättning har skapat ett stort intresse för omvårdnad kring funktionsnedsättning varför hon sökte sig till Institutionen för hälsovetenskap 2012. Marianne blev antagen som doktorand vid institutionen i september 2012.

Mariannes avhandlingsarbete består av fyra delstudier. Den första delstudien är en regional retrospektiv kohortstudie vars syfte är att undersöka hur självrapporterad hälsa, deltagande, livskvalitet och BMI ändras över tid (8 år) hos individer med rörelsehinder och övervikt/fetma i jämförelse med individer utan rörelsehinder. I den andra delstudien, som är en regional tvärsnittstudie undersöks hur övervikt och fetma interagerar med den hälsorelaterade livskvalitén hos individer med rörelsehinder i jämförelse med individer utan rörelsehinder. Den tredje studien är en kvalitativ studie som avser att undersöka om individer med rörelsehinder upplever övervikten som ett problem, om de upplever några hinder med att ha en övervikt och om deras behov av stöd för att få eller behålla en hälsosam vikt. Den fjärde studien avser att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor som arbetar i primärvården har av att arbeta hälsofrämjande med personer som har rörelsehinder och övervikt/fetma.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Nyckelord

  • Sjuksköterska
  • Fetma
  • Rörelsehinder

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marianne Holmgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren