Personlig profil

Forskning

Disputerade 2011 med avhandlingen "Patients in court-ordered substance abuse treatment. Studies in the involuntary process by interview, assessment and randomised trial".

Pågående forskning:

 • Lagen om vård av missbrukare (LVM)
  Intervjuer med personer som anmälts jml LVM och är under utredning, analys av kommuners beslut om att ansöka om tvångsvård och konsekvenser av dessa beslut, randomiserad studie av case management i eftervård efter tvångsvård.
 • Komorbiditet missbruk/psykos
  Observationsstudie - väntrumsinteraktion som behandlingsmetod, What works-intervjuer med patienter, anhöriga och personal, test av Quality of Life-formulär.

Undervisning

Socionomprogrammet: Kursföreståndare för kursen Perspektiv på sociala problem och interventioner. Course director for master WPMP03 Organization, Leadership and Welfare Management. Programansvarig för Master Healthcare Counselling.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Medicin och hälsovetenskap
 • Socialt arbete

Fria nyckelord

 • Beroende Psykiatri Psykosocial tvångsvård LVM ledarskap offentlig verksamhet interventioner samsjuklighet missbruk

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marianne Larsson Lindahl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren