Foto av Marianne Larsson Lindahl

Marianne Larsson Lindahl

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Disputerade 2011 med avhandlingen "Patients in court-ordered substance abuse treatment. Studies in the involuntary process by interview, assessment and randomised trial".

Pågående forskning:

 • Lagen om vård av missbrukare (LVM)
  Intervjuer med personer som anmälts jml LVM och är under utredning, analys av kommuners beslut om att ansöka om tvångsvård och konsekvenser av dessa beslut, randomiserad studie av case management i eftervård efter tvångsvård.
 • Komorbiditet missbruk/psykos
  Observationsstudie - väntrumsinteraktion som behandlingsmetod, What works-intervjuer med patienter, anhöriga och personal, test av Quality of Life-formulär.

Undervisning

Socionomprogrammet: Kursföreståndare för kursen Perspektiv på sociala problem och interventioner. Course director for master WPMP03 Organization, Leadership and Welfare Management. 

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Medicin och hälsovetenskap
 • Socialt arbete

Nyckelord

 • Beroende Psykiatri Psykosocial tvångsvård LVM ledarskap offentlig verksamhet interventioner samsjuklighet missbruk

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marianne Larsson Lindahl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren