Foto av Marie Asp

Marie Asp

Knuten till universitetet, Överläkare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie Asp är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience

Psychology

Medicine and Dentistry