Foto av Marie Claire Overton

Marie Claire Overton

Postdoktor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde rör framförallt deltagarnas testresultat från de kognitiva testerna som utförs i den longitudinella åldersstudien Gott Åldrande i Skåne. Jag tittar specifikt på testledarskillnader i testresultat, dvs. kan deltagarnas prestationer på de kognitiva testen påverkas av vem som testar dom?

Jag forskar också på kohortskillnader i testresultat (även kallad Flynn effekten) och ifall deltagare i samma ålder men som är födda olika år har liknande testresultat.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geriatrik
  • Psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Marie Claire Overton är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren